• Facebook - Grey Circle

© 2014 Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli noorteosakond  

KONTAKT

Lossi 15, 51003 Tartu

kool@tmk.ee

Tel: 7 423 705

Faks: 7 423 611

  SOLFEDŽO  
Mis tund on solfedžo?

 

Solfedžo on üks tore tund, kus lauldakse palju, kuulatakse intervalle ja akorde, koputatakse rütme, loetakse nooditekste, kirjutatakse muusikalisi diktaate ja saadakse targemaks muusika teoorias. Kõik need väljatoodud oskused toetavad pilliõpetust.

I klassis õpitakse relatiivse süsteemi (JO-LE-MI) abil tajuma astmeid ning laadis püsimist. Tehakse tutvust erinevate meetrumite, rütmidega ning õpitakse nende paigutamist taktidesse.

II klassis pööratakse eriti suurt tähelepanu intervallidele ning nende laulmisele. Tehakse tutvust moll-laadi kolmele liigiga (loomuliku, harmoonilise, meloodilisega).

III klassis õpitakse juurde erinevate võtmemärkidega helistikke, tehakse tutvust intervallidega (sekstid ja septimid) ja hakatakse pöörama kolmkõlasid (T, S, D). Nooditekstid ja rütmid muutuvad raksemaks.

IV klassi lõpus ootab õpilasi ees üleminekueksam. Selleks valmistumine toimub terve õppeaasta jooksul. Eksam sooritatakse kahes osas:1. suuliselt (teooria piletid, laulmine, rütmiharjutuste koputamine jne.)2. kirjalikult (diktaat, intervallide ehitamine ja helistike tundmine jne.)

V klassis tutvutakse harmooniliste järgnevustega ja 2-häälsete diktaatidega. Kinnistatakse kõike õpitut.

VI klassis õpitakse erinevaid diatoonilisi laade, tutvutakse liitintervallidega. Harjutustes domineerib 2-häälsus.

VII klassis õpitakse septakordide liike, diktaadid muutuvad keerulisemateks (kromaatilised läbiminevad ja abihelid). Tutvutakse kvindiringiga jne.

VIII klassis õpitakse lisaks solfedžole ka teooriat. Tunnid toimuvad integreeritult. Süvendatakse kiirust, täpsust, valmisolekut.

Kursus lõppeb väga mahuka 3-osalise lõpueksamiga, milles tuleb õpilastel näidata teadmisi muusikateooriast, kuulmisest kui ka üldisest muusikalisest silmaringist.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now